Ang Tigulang Nga Tigbaligya og Ice Drop

Poetry by | October 26, 2014

Nagsangkiig
nga nagsambilay sa kabug-at
sa baligyang ice drop
samtang gabagting
iyang nangurog nga kamot.
Mipalit ko,
ug sa kadyot nakapahulay
Ang iyang huyang nga abaga.
Gitutokan nako
iyang bukugon ug nangunot
nga kamot
samtang nagkuha siya
sa akong gipalit.
Mitunol ko sa bayad
nga nagsubay sa gisugid
Sa piyahok niyang aping,
sa kunot niyang dagway
sa luoy niyang mga mata
nga wa nagpakaluoy
“Salamat,” miingon ko
adisir siya milakaw. Wala niya
madunggi akong pasalamat
Bugti sa akong talagsaon
nga pagsaksi sa kalig-on.


Gratian Paul R. Tidor is a young poet and visual artist from Dipolog City. He is a fellow of the 17th
Iligan National Writing Workshop. His poems are included in the book anthology entitled
Tinaginting sa Hangin.

Pagkabanhaw

Poetry by | January 12, 2014

Pagkabanhaw
ibabaw sa gilubngan
sa among iro’ng naligsan
gabarog ang labong nga santan
nga sa matag karon ug unya
mamulak og alibangbang.

usa ka hangyo
kon mahimo
ayaw intawon putla
ang mga gasiwagkang nga sanga
sa punoan
diha sa imong tugkaran
kay di lang ang mga langgam
ang nanginahangla’g
kabatogan ug kasilongan
lakip sad

ang kasingkasing
ang hunahuna


Gratian Paul R. Tidor is a young poet and visual artist from Dipolog City. He is a fellow of the 17th Iligan National Writing Workshop.

Talimatyon / Dying

Poetry by | July 14, 2013

sanga
sa talimatyong’
kahoy
gabitay

hinog
nga buwan
padung
kutloon
sa kaadlawon

Translation

on the branch
of a dying
tree
hangs

a ripe
moon
about
to be plucked
by the dawn


Gratian Paul R. Tidor is a young poet and visual artist from Dipolog City. He is a fellow of the 17th Iligan National Writing Workshop 

Kalit

Poetry by | January 15, 2012

kalit ug hait
ang sagpa sa hangin
dihang nabalitaan niyang
wa na iyang inahan.

kalit siyang nabungol
sa gikusgon sa sagpa
sa pulong,
sa kahapdos nga karon pa niya
sukad nahinagbo,
sa syagit nga gapakahilom
sulod sa iyang dughan.

bug-at

ang dag-om sa iyang huna-huna.
may gibug-aton kini nga di matimbang
sa maskin unsang pulong
ug malitok lamang sa hilom
nga paglanab sa iyang luha.  

wa niya damha
nga karong taknaa,
kalit

mahagsa ang langit


Gratian Paul R. Tidor is a young poet and visual artist from Dipolog City.

Kasubo sa giabandonang balay

Poetry by | September 11, 2011

Ubay-ubay nang katuigan nga ako
nag-inusarang gabarog dinhi
sa kangiob ug kahilom.

Gimingaw ko
sa pangurikuri sa kusina,
sa lalis ug labing-labing sa mag-asawa,
sa away-away sa mag-igsoon.

Kaniadto, saksi ako
sa mga sekretong
gitrangkahan sulod
sa banyo ug mga kwarto.

Apan niadtong
naminyo na ang mga anak,
ug gasunod na’g pamauli
balik sa yuta
ang mag-asawa,

Wa nay laing
gapuyo dinhi
kon di ang kahaw-ang
ug handomanang
giabogan
ug  gipuy-ag lawa-lawa.

ug sulod sa mga katuigan,
hinayhinayng nawala
ang akong pagkabalay.


Paul is a fellow of the 17th Iligan National Writing Workshop from Dipolog City.

Ang Magbabalak nga Bisdak

Poetry by | April 10, 2011

sirok,
kusog magsiniaw,
magkiningkoy.
yagayagaon.
pero romantic, sweet.
usahay palautog,
pero di manyak.
simple rag pamarog.
way daghang arte.
anad nag kinawboy.
murag tambay.

Pero ayg kumpyansa,
ayg patakag bahakhak,
ayg patuyag katawa

kay malumos unya ka
sa gilawmon sa iyang pasiaw,
maanod unya ka
sa kakusog sa sulog
sa iyang pulong.

—-
Gratian Paul R. Tidor is a 4th year AB English student at the MSU-IIT.

Translation 101

Poetry by | July 18, 2010

kung patabukon nimo ning balaka
sa pikas sidewalk,
dunay mga pulong nga muagi
sa pedestrian, o musaka sa overpass.
dunay mag-jaywalking,
dunay mudagan
aron di matapsingan
sa nanglabayng dyip.
dunay magpanaganag tabok,
dunay magpaagak sa batang buotan.
apan duna puy maligsan
tungod kay nagdinangag.

mabalian, mapulpog, mapidyat.

kung palayaton nimo ning balaka
patabok sa pikas pangpang,
siguro dunay makatarog tugpa,
dunay makatabok apan mapandol
o madalin-as ba kaha pagtupa.
dunay mapiangan, mapangos.
dunay igo ra makakapyot
sa sagbot nga nanurok
sa tumoy sa pangpang.
apan dunay di kaantigo mulayat.
maong kung pugson
nimo sila og tabok

matagak sila
diretso sa ilang lubnganan.


Gratian Paul R. Tidor is an AB English student of MSU-IIT. He was a fellow of the 17th Iligan National Writers Workshop.