Translation 101

Poetry by | July 18, 2010

kung patabukon nimo ning balaka
sa pikas sidewalk,
dunay mga pulong nga muagi
sa pedestrian, o musaka sa overpass.
dunay mag-jaywalking,
dunay mudagan
aron di matapsingan
sa nanglabayng dyip.
dunay magpanaganag tabok,
dunay magpaagak sa batang buotan.
apan duna puy maligsan
tungod kay nagdinangag.

mabalian, mapulpog, mapidyat.

kung palayaton nimo ning balaka
patabok sa pikas pangpang,
siguro dunay makatarog tugpa,
dunay makatabok apan mapandol
o madalin-as ba kaha pagtupa.
dunay mapiangan, mapangos.
dunay igo ra makakapyot
sa sagbot nga nanurok
sa tumoy sa pangpang.
apan dunay di kaantigo mulayat.
maong kung pugson
nimo sila og tabok

matagak sila
diretso sa ilang lubnganan.


Gratian Paul R. Tidor is an AB English student of MSU-IIT. He was a fellow of the 17th Iligan National Writers Workshop.

One thought on “Translation 101”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.