Ang Tigulang Nga Tigbaligya og Ice Drop

Poetry by | October 26, 2014

Nagsangkiig
nga nagsambilay sa kabug-at
sa baligyang ice drop
samtang gabagting
iyang nangurog nga kamot.
Mipalit ko,
ug sa kadyot nakapahulay
Ang iyang huyang nga abaga.
Gitutokan nako
iyang bukugon ug nangunot
nga kamot
samtang nagkuha siya
sa akong gipalit.
Mitunol ko sa bayad
nga nagsubay sa gisugid
Sa piyahok niyang aping,
sa kunot niyang dagway
sa luoy niyang mga mata
nga wa nagpakaluoy
“Salamat,” miingon ko
adisir siya milakaw. Wala niya
madunggi akong pasalamat
Bugti sa akong talagsaon
nga pagsaksi sa kalig-on.


Gratian Paul R. Tidor is a young poet and visual artist from Dipolog City. He is a fellow of the 17th
Iligan National Writing Workshop. His poems are included in the book anthology entitled
Tinaginting sa Hangin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.