Kalit

Poetry by | January 15, 2012

kalit ug hait
ang sagpa sa hangin
dihang nabalitaan niyang
wa na iyang inahan.

kalit siyang nabungol
sa gikusgon sa sagpa
sa pulong,
sa kahapdos nga karon pa niya
sukad nahinagbo,
sa syagit nga gapakahilom
sulod sa iyang dughan.

bug-at

ang dag-om sa iyang huna-huna.
may gibug-aton kini nga di matimbang
sa maskin unsang pulong
ug malitok lamang sa hilom
nga paglanab sa iyang luha.  

wa niya damha
nga karong taknaa,
kalit

mahagsa ang langit


Gratian Paul R. Tidor is a young poet and visual artist from Dipolog City.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.