Talagsaun

Poetry by | May 17, 2015

Nipatigbabaw ang imong nawung sa akong huna-huna samtang gatan-aw sa wisik sa abohon nga balod. Gadala og kabalaka nga malumos sa imong handuraw kining pagbati kong talagsaun.

Apan ang panganud gitiklop ang gabii sa akong daan nga kahadlok ug nisidlak ang kamaayo sa init sa akong nawung. Gihiwa sa bidlisiw ang ngitngit nga balod, aron mahimong sama sa langit nga bulawanun.

Ninggitiw na sab ang imung pagtambong sa akong kiliran, dungan sa paggakos sa bugnaw nga tayhop sa hangin. Gapamati ko sa tapyok sa balud ug sa akong kasing-kasing, samtang galaum nga dili mo tuya-tuyaan ang talagsaun kong pagbati.


Cyrell is a psychosocial worker in a local NGO that helps young adolescent children in vulnerable situations. She is a graduate student of Masters in Applied Social Research in Ateneo de Davao University. Aside from writing fiction and poetry, she paints and sketches.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.