Talagsaun

Poetry by | May 17, 2015

Nipatigbabaw ang imong nawung sa akong huna-huna samtang gatan-aw sa wisik sa abohon nga balod. Gadala og kabalaka nga malumos sa imong handuraw kining pagbati kong talagsaun.

Apan ang panganud gitiklop ang gabii sa akong daan nga kahadlok ug nisidlak ang kamaayo sa init sa akong nawung. Gihiwa sa bidlisiw ang ngitngit nga balod, aron mahimong sama sa langit nga bulawanun.

Ninggitiw na sab ang imung pagtambong sa akong kiliran, dungan sa paggakos sa bugnaw nga tayhop sa hangin. Gapamati ko sa tapyok sa balud ug sa akong kasing-kasing, samtang galaum nga dili mo tuya-tuyaan ang talagsaun kong pagbati.


Cyrell is a psychosocial worker in a local NGO that helps young adolescent children in vulnerable situations. She is a graduate student of Masters in Applied Social Research in Ateneo de Davao University. Aside from writing fiction and poetry, she paints and sketches.

Tukar sa Kamingaw 

Poetry by | April 12, 2015

Gihidlaw ko sa mga lakaw nga way kapadulngan,
Ang atong mga tiil ug biste sa abog mapuno,
Tong adlaw nga niuban ko nimo–ikaw nga way ngalan–
Nangawagtang tanan nakong mga kasubo.
Gimingaw ko sa mga adlaw nga mapanganoron,
Aduna diay kalipay nga mahitabo ra kon magpiyong,
Samtang ako naminaw sa imong mga sugilanon.
Ang imong kamatuoran, sa mga atik mo ra mahuloganon.
Gapangandoy ko nga subayon ta sa ikaduhang higayon
Tong dalan nga gilakwan sa atong mga kalag.
Matag-gabii gahidlaw ako nga unta muanhi ka dayon,
Ug ilupad ko nimo ngadto sa mainitun mong salag.
Ikaw ang nawala nga nota niining hinanaling tukar
Unta mabatian nimo ning akong panghupaw.
Kon akong mga panaghoy imong mamatikdan
Anhia ko dinhi, manayaw ta sa tugtug sa kamingaw.


Cyrell is a psychosocial worker in a local NGO that helps young adolescent children in vulnerable situations. She is taking her Masters in Applied Social Research at Ateneo de Davao University. She paints and sketches, aside from writing fiction and poetry.