Kaanugon Da

Fiction by | May 4, 2008

Hinaguros lamang ang agi ni Peter sa taliwala sa kamaisan samtang nagpadulong ngadto sa iyang lagkaw nga nahimutang sa iyang uma.

Ning-undang na lang gayod siya pagbungay bisan sayo pa ang kaudtohon kay ang iyang hunahuna kaganina pang ga-alindasay.

“Hidusdosan man lang ang kamot ta ning amol da! Karon ka gayod didto sa lantay kay hingpiton ta gayod ang pagsubay,” bagutbot ni Peter sa iyang kaugalingon.

Continue reading Kaanugon Da

Ang Passport Ngadto sa Langit

Play by | May 4, 2008

Magdudula

Abogado
Doktor
Maestro
Enhinyero
Negosyante
San Miguel
San Pedro

(Mosulod si San Miguel nga nagdala sa timbangan ug si San Pedro nga nagdala og yawi.)

San Miguel: Karon Pedro, kay kita man ang gihatagan og gahom sa paghukom sa mangamatay, pinaagi sa ilang mga nabuhat sa kalibotan, ato gayod kining matngonan pag-ayo. Dili mo ablihan ang pultahan sa Langit kon dili ko pa matimbang ang ilang mga gibuhat sa kalibotan. Timbangon nato ang ilang mga maayong buhat ug mga daotang buhat. Kon bug-at ang daotang buhat, ato silang ibanlod sa Impyerno. Kon bug-at ang ilang maayong buhat kay sa daotan, ato silang pasak-on sa Langit. Kon pareho ang gibug-aton sa daotan ug maayo, ato silang ibutang sa Purgatoryo.

Continue reading Ang Passport Ngadto sa Langit