Tukar sa Kamingaw 

Poetry by | April 12, 2015

Gihidlaw ko sa mga lakaw nga way kapadulngan,
Ang atong mga tiil ug biste sa abog mapuno,
Tong adlaw nga niuban ko nimo–ikaw nga way ngalan–
Nangawagtang tanan nakong mga kasubo.
Gimingaw ko sa mga adlaw nga mapanganoron,
Aduna diay kalipay nga mahitabo ra kon magpiyong,
Samtang ako naminaw sa imong mga sugilanon.
Ang imong kamatuoran, sa mga atik mo ra mahuloganon.
Gapangandoy ko nga subayon ta sa ikaduhang higayon
Tong dalan nga gilakwan sa atong mga kalag.
Matag-gabii gahidlaw ako nga unta muanhi ka dayon,
Ug ilupad ko nimo ngadto sa mainitun mong salag.
Ikaw ang nawala nga nota niining hinanaling tukar
Unta mabatian nimo ning akong panghupaw.
Kon akong mga panaghoy imong mamatikdan
Anhia ko dinhi, manayaw ta sa tugtug sa kamingaw.


Cyrell is a psychosocial worker in a local NGO that helps young adolescent children in vulnerable situations. She is taking her Masters in Applied Social Research at Ateneo de Davao University. She paints and sketches, aside from writing fiction and poetry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.