Lutaw

Poetry by | February 6, 2023

 

Niinging layag sa kinabuhi
Kung diin ang kalinaw
Igo na lamang na hanaw
Ug ang unos nitubaw

Nahisukamod sa mga gabnod
Gilokumos sa dagkong bawod
Daw sa kinabuhi kini hawod
Unsaon aron dili malunod

Kung ang bangka wala nay katig
Ug ang layag naguba nas hangin
Lisod magpadayon sa kapalaran
Kung ang direksyon dili na mahikaplagan

Moabot ang panahon ang tiil
Mohunong na sa pagpatid
Kung diin dili na kayang mosalom
Og maunlod na lamang sa ilawom

Kung sa bawod kita lunuron
Ug sa gapnod isi-isihon
Pasagdai kung asa kita dad-on
Sa hampak niining panghitabo karon

Kay tataw kaayo nga lisod sugaton
Ang dagmal sa kapalaran karon
Apan, kung ikaw magmaisogon

—Lutaw lang sa gihapon


Jean C. Cano hails from San Isidro, Davao Oriental. Currently studying at Davao Oriental State University-San Isidro Extension Campus, Jean is a sophomore taking Bachelor of Elementary Education.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.