Lutaw

Poetry by | February 6, 2023

 

Niinging layag sa kinabuhi
Kung diin ang kalinaw
Igo na lamang na hanaw
Ug ang unos nitubaw

Nahisukamod sa mga gabnod
Gilokumos sa dagkong bawod
Daw sa kinabuhi kini hawod
Unsaon aron dili malunod

Kung ang bangka wala nay katig
Ug ang layag naguba nas hangin
Lisod magpadayon sa kapalaran
Kung ang direksyon dili na mahikaplagan

Moabot ang panahon ang tiil
Mohunong na sa pagpatid
Kung diin dili na kayang mosalom
Og maunlod na lamang sa ilawom

Kung sa bawod kita lunuron
Ug sa gapnod isi-isihon
Pasagdai kung asa kita dad-on
Sa hampak niining panghitabo karon

Kay tataw kaayo nga lisod sugaton
Ang dagmal sa kapalaran karon
Apan, kung ikaw magmaisogon

—Lutaw lang sa gihapon


Jean C. Cano hails from San Isidro, Davao Oriental. Currently studying at Davao Oriental State University-San Isidro Extension Campus, Jean is a sophomore taking Bachelor of Elementary Education.

Dahon sa Paglaom

Poetry by | October 31, 2022

Sa tabunok o batuhon nga yuta ka gipugas
ug bisan usa ka lamang ka lugas,
paningkamoti nga sa umaabot nga puhon
molambo ikaw; nga susama sa katahom
sa adlaw nga likod sa kadulom atoa ikaw padayong magapahiyom.

Timan-i, nga dili sa tanang panahon
abunda kini og tubig nga puno’g gasa.
Adunay mga panahon nga imong
mahiagoman ang kainit sa latos
niining kapait ug kasakit.
Ang kasuko sa paghaguros sa hangin nga mosarasay sa imong pag-gitib ug molokumos sa imong
hamiling pamalandong ug paglaom.
Apan, panamilit; nga ikaw mapaboran sa umaabot nga katigayonan.

Usahay, gikinahanglan nga imong antuson ang gabagang kainit ilawom sa adlaw.
Imong iluom ug lakton ang dalan nga puno sa mga bato nga magapa-angin kanimo.
Ug imo usab saw-on ang tanang kasakit
sa ibabaw nga mogutay-gutay ug mo laya niinging dahon sa paglaom.

Maong gikinahanglan ang
imong dakong pagsalig.
Nga human niining tanan;
ikaw, magapadayong mogitib ug molambo.
Kay dili tanang gipugas sa yuta nga tabunok o batuhon ang nagpadayon.
Tungod sa una palang; ila nang gipatay ang liso sa paglaom niining pag-gitib.
Kay sa una palang napuno na sila sa kahadlok sa pagsugal sa daghang ‘kuntahay dili’.

—Gitib ug tubo kay ikaw liso nga gitaknang sigingon sa panahon aron molambo.


Jean C. Cano is a second year student of Davao Oriental State University-San Isidro Extension Campus, taking up Bachelor of Elementary Education.