Magpuli Ta Sa Uma

Poetry by | February 6, 2023

Magpuli ta sa uma kag magtanom sang kahoy
kag mga gulay nga aton kaunon
magpuli ta didto nga mabugnaw sa kagab-ihon
kag matinong sa imo paniyapon.
Simuti ang sungaw ka lupa nga imo gin-kali
para sa imo tanuman, simuti ang hangin
nga naga-palid sang burador nga anda ginapalupad.
Ta kag kita magpahuway sa payag, sid-inga
ang mga mapula nga bunga sang katumbal nga nagatudlo
sa kalangitan nga naga dayaw sa Ginoo
samtang nagasaot sa paghuyop sang hangin.
Magpuli kita sa uma kag mangabuhi
sang kinabuhi nga simple
nga ang aton pagkaon ara lang sa palibot
ang kape mo nga sara-sara sa sartin nga tasa
tupad sang takuri kag sang radyo nga nagasaysay
sang historya ni Gimo, nga isa ka teniente.

**

JD Arellano is an accountant presently splitting time between Davao City and Koronadal City. Some of his works were published in Cotabato Literary Journal, Dagmay, and in his zines “Hide and Seek” (2018) and KUN AKO MATAK-AN, AKO MANGIN ISA KA MAYA (2022), on which this poem first appeared.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.