Kay ang gugma puno ug kasakit

Poetry by | May 3, 2015

Ang gugma dili puro kalami
Dili pirminti nindot sa pamati.
Ang gugma dili kanunay mahimayaon
Dili kada adlaw sa preskong baybayon.

Ikaw buhatong kabos na ulipon
sa tanang kalisdanan paantoson.
Buang ang gugma kay malipay sa imong kapait
Giatay ang gugma kay biyaan ka sa kangitngit.

Burag kawatan sa tungang gabii
Kawaton imong pangandoy ug kinabuhi.
Walay ibilin ang gugmang tinuod
Imong pagkatao ibahug sa mga ulod.

Mas sakit pa sa kung matunok ka ug tuyom
Kay tamas tamason lang imong mga pahiyom.
Mas alaot pa sa pagkapildi sa lasto
Kay wala na jud mahibilin kanimo.

Ang gugma dili para sa mga talawan
Dili sa huyang ug sa dali muundang.
Kay ang gugma puno ug kasakit
Kay ang kasakit maoy dalan sa langit.

Busa kaugalingon ayaw pagpasagad ug sangpit
Nga ikaw gusto mahigugma nga hingpit.
Kay ang gugma puno ug kasakit
Kay ang kasakit maoy dalan sa langit.


Gary Mondejar is an engineer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.