Kay ang gugma puno ug kasakit

Poetry by | May 3, 2015

Ang gugma dili puro kalami
Dili pirminti nindot sa pamati.
Ang gugma dili kanunay mahimayaon
Dili kada adlaw sa preskong baybayon.

Ikaw buhatong kabos na ulipon
sa tanang kalisdanan paantoson.
Buang ang gugma kay malipay sa imong kapait
Giatay ang gugma kay biyaan ka sa kangitngit.

Burag kawatan sa tungang gabii
Kawaton imong pangandoy ug kinabuhi.
Walay ibilin ang gugmang tinuod
Imong pagkatao ibahug sa mga ulod.

Mas sakit pa sa kung matunok ka ug tuyom
Kay tamas tamason lang imong mga pahiyom.
Mas alaot pa sa pagkapildi sa lasto
Kay wala na jud mahibilin kanimo.

Ang gugma dili para sa mga talawan
Dili sa huyang ug sa dali muundang.
Kay ang gugma puno ug kasakit
Kay ang kasakit maoy dalan sa langit.

Busa kaugalingon ayaw pagpasagad ug sangpit
Nga ikaw gusto mahigugma nga hingpit.
Kay ang gugma puno ug kasakit
Kay ang kasakit maoy dalan sa langit.


Gary Mondejar is an engineer.

if i am to write about you&i

Poetry by | May 3, 2015

if i am to write about you&i
it will be like this—
no capitals, all small caps
no proper punctuation marks
some words have rong speling
stream of thoughts, free flowing
like a river meandering, unrelenting
like raindrops falling, dancing
sometimes freighted with meaning
other times devoid of anything

if i am to write about you&i
it will be like this—
no period, no sentences
peppered with commas to give us space
no rules, no labels
relationship rebels
with inside jokes between the two of us
shower, bon appetea—it just made me laugh
with you&i separated by an ampersand
us, holding each other’s hand

if i am to write about you&i
it will be like this—
fantasy colliding with reality
certainty with a tinge of ambiguity
the past doesn’t matter
only the present and forever
oozing with sweetness
sealed with a kiss
with an ellipsis
it shall end like this…


Gary Mondejar regards himself as “nationalistic”, having been to schools with the word “Philippines” in them: Philippine Normal University – Agusan Campus for elementary, Philippine Science High School – Southern Mindanao Campus for high school, and the University of the Philippines Diliman for college. When he’s not working as an engineer, sometimes he finds himself writing or sleeping.