Dihang Nagpungko ta sa Tagsok nga Espidno 

Poetry by | October 26, 2014

Alang kang Millefeuille Erin Casing

Ako lang gihunahuna
niining gabhiona
nga giunsa natog abot
diri sa tagsok nga espidno,
apan nilantugay ka sa tingog
sa mga dagsay gadusmog
sama sa mga botelya sa bino
nga nangabuak sa graba nga salog.
Ang mga kinagod nga nota
sa gitara ninglatagaw
daw mga langaw nga nahanaw
ngadto sa tabako nga aso.
Nag-uyog gyod ang trapal nga atop
gumikan sa mga lanog sa baho ug bombo,
daw nanimbaya sa mga kalag nga nanglaay
sa ilang lubnganan. Nagsalimoang
sa palibot ang mga banyaga
nga ga-vintage shirt ug tattered jeans,
gibandera nilang sungayon nga kumo
samtang naghugyaw sa gipangtiyabaw
sa namaoy nga bokalista.
Didto sa mga suok diin nagalisngaw
ang angso sa gidagkot nga bokoy,
ang mga ulitawo ug dalaga
nga nangasaag sa kahigal;
namayloay og ngabil
hain nagutingkay ang ilang kamot
sa dulom daw nangita’g milagro
dinhi sa tagsok nga espidno.
Kini tanan imong nasaksihan
sa gisuot mong antepara
samtang kita gapungko sa kilid.
Wap-a man intawon ka nag-diyese otso
gahigop lang gihapon og Sparkle.
Gisil-ip ko ang imong tangkugo
nga gidayanan og singot
samtang gipungpong nimo
ang imong puwa nga buhok.
Imo gituaw ang imong panan-aw
ning matang sa kaguliyang.
Matod pa nimo nga makita unta nako
nga taliwala sa kagubot miturok ang rosa.
Nahilom ang palibot. Ikaw ra akong nakita.


Mark Daposala was a fellow at the 1st Xavier University Writer’s Workshop, the 18th Iligan National Writers Workshop, and the 27th Faigao Writer’s Workshop. He’s taking up Bachelor’s Degree in Law at Liceo de Cagayan University to follow the path of Atty. Harvey Dent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.