Softdrink

Poetry by | August 5, 2012

Nakamata ko’g kadlawon
kay milinog among katre,
sa dihang gisusi ko,
si ate giyarok ang softdrink.
Misugilon ko ni Nanay
sa hinay midangoyngoy siya,
gitawag dayon niya si Tatay
og si Ate ilang giistorya.
Misinggit si Nanay og
si Tatay hapit si Ate laparuha,
sa hilabi nilang kasuko
si Ate mihilak, nipahipi na lang.
Sa kadaghang giyawyaw nila
usa lang akong nakat onan,
dili moinom og softdrink kung sayo pa
aron dili sayo mosakit ang tiyan.


Michael Marquez is president of the University of Southeastern Philippines English and Literature Evening Society. He was a Fellow of the 2011 Davao Writers Workshop.

7 thoughts on “Softdrink”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.