Ang Ilongga nga Nagsakay sa Habal-habal

Poetry by | April 24, 2011

(Upod sa Drayber sa Balak ni Adonis Durado)

motorcycle
Dong, pamati-i bala
ang akon mga i-hutik nga binalaybay
kay sa imo nga habal-habal ako masakay.
Pasensiyahi lang ang mga dagubdob sang akon dughan
kay daw kalulbaan sang aton gina-agyan nga mga dalan.
Kung kita gani mabulasot, sige lang, pasugot
nga magkupo ako sa imo sang hugot-hugot
pareho sang lastiko sa akon buhok nga nakahigot.
Dong, indi gid pagbuy-i ang manobela
biskan makalam ang akon malabaab nga mga ginhawa
biskan ginadilapan sang hilamon ang imo mga paa
ang aton dalagan, dong, padasiga
padasiga,dong, padasiga
asta magpiyong ang aton nga mga mata
asta aton masugat-an ang mga bulak, dahon,
talithi kag ulan didto sa kalangitan.


Karla Quimsing is a Cebu-based writer who was in TABOAN 2011.

One thought on “Ang Ilongga nga Nagsakay sa Habal-habal”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.