Bangon

Poetry by | November 24, 2013

Maraming naanod na bahay.
Kasingdami ng mga nawasak na buhay.
Lupang dating sagana sa likas na yaman.
Nagmistulang isang malawak na libingan.

Niragasa ng baha ang buhay na nananahimik.
Binasa ng ulan ang mga batang walang imik.
Nilamon ng dagat ang bawat pangarap.
Nawalan ng silbi ang bawat pagsusumikap.

Sa pagkakadapa ay muli nating ibabangon.
Mga bayang nasalanta’y iaangat sa pagkakabaon.
Nangangaylanga’y tutulungan natin ngayon.
Upang kaginhawaa’y makamtan sa madaling panahon.

Konsensya 

Poetry by | September 28, 2013

Araw ay sumisisikat
aking mata ay ididilat.
Pagkain ang problema
ng taong salat.
Wala akong trabaho
na pinagkakaabalahan.
Isang tasang kape
aking hahagkan.
Pagkatapos magligpit
ay matutulog ulit.
Hanggang sa akin
may kumalabit.
Aking konsensya na
sa komersyal ko lang nakikita.
Aking pangalan
kanyang isinampit.

Yan Yan is an apiring writer from Mindanao.