Konsensya 

Poetry by | September 28, 2013

Araw ay sumisisikat
aking mata ay ididilat.
Pagkain ang problema
ng taong salat.
Wala akong trabaho
na pinagkakaabalahan.
Isang tasang kape
aking hahagkan.
Pagkatapos magligpit
ay matutulog ulit.
Hanggang sa akin
may kumalabit.
Aking konsensya na
sa komersyal ko lang nakikita.
Aking pangalan
kanyang isinampit.

Yan Yan is an apiring writer from Mindanao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.