The Poetic Process

Nonfiction by | August 28, 2011

“Spirals and spiraling, lead us to meaning. This is the poetic process.”

What is poetry? Technically, it can be defined as the art of rhythmical composition, written or spoken, for exciting pleasure by beautiful, imaginative, or elevated thoughts. To the poet who is engaged in the poetic process and wishes to define his art, not much is said by this definition. To the uninitiated, a mere reader (literally, without the attempt at an analysis) of poetry, this would suffice.

Continue reading The Poetic Process

Requiescat In Pace

Poetry by | February 27, 2011

Verdi’s Dies Irae is playing in the background.
Carefully I listen, without wonder.
I am in the mood for it, as if I intended that
it be played.
No one cared.

I am alone and I feel very light.
Nothing seems to matter.
Slow is time’s passing
as if a second is forever
and a minute, unspeakable.

I see people around me;
their mouths moving as if speaking —
Whispers. Murmurs.
They do not talk to each other,
they are speaking to me.
Not a word is audible, comprehensible;
in fact, I hear nothing.
What they speak is silence.

Continue reading Requiescat In Pace

Ka (Adlaw) on

Poetry by | January 24, 2011

Ngit-ngit pah ug tugnaw gihapun,
Ang mga dahon nakayuko, mga bulak nakapilo.
Kahilum nigakos sa palibot, ni hunghong wala,
Mga mananap tulog pah, mga bampira ug wakwak pauli nah.

Ang yuta basa sa ni-agi na ulan gabii,
Gilkaligu-an ang dugay nang uga na yuta.
Sa pag gakos sa katugnaw sa mga dahon,
Nakahilak sila, ang luha na anaa sa tumoy,
Mihulat sa una na pag-agi sa bugnaw na hangin,
Muuyog, mupukaw sa tulog na kalag.
Ang luha mutulo, mutabo sa buhi nga yuta.

Pila pa ka oras ang milabay,
Ang kamatuoran sa tanan misidlak nah.
Ang kahayag na mikalat, mikatag, mipukaw sa tanan.
Nitugsok, nidunggab sa mga dahon.
Dili para mupatay kun dili para mubuhi.
Tanan maagi-an, mimata, nabati ang pagpukaw sa kinaiyahan
Na dala puros gugma — ngadto sa tanan,
Wala nag nilaog.

Ug ang mga dahon nituskig, magsugod sa bag.o nga adlaw.
Ang mga bulak mibukad, hatagan ang kalibutan sa  bag.o nga paglaum.
Mga mananap, magamay-madaku, nilihok, nilakaw, nigawas —
Para ipadayun ang kinabuhi.

Kini ang kamatuoran na kulang ang pagsabot para mahibaw-an.
Kinahanglan bati-on, buhi-on.
Ug dili puede na dili, ang tao apil niini.
Sa kadlawon ang paghulat sa paglaum na hayahay.
Dili gabii ni buntag.
Sinugdanan ug Katapusan.
Sa kadlawon, gibuhat ang tanan.

Tyron Keith Sabal is finishing his undergrad studies in philosophy at Xavier University, Ateneo de Cagayan.