Ngano'ng Nangaso si Balaw sa Patag sa Palawpao? Part 2

Fiction by | March 30, 2014

Photo RAE, from "Daloy"
Photo RAE, from “Daloy”
Gipadayon gikan sa Part 1.

Pagliko ni Balaw sa naay kawayan, nakita niya ang payag ni Don Angelo. Gilibotan kini sa iyang mga sakop nga walo kabuok. Mga dagko ang mga sakop ni Don Angelo ug ang matag usa dunay gigunitan nga bunal. Milusot si Balaw sa kural ug miduol sa payag nga galungot-lungot. Nabantayan siya sa mga sakop ni Don Angelo. Dali-dali nga nagtapok sila atubangan sa payag kay atoa man si Don Angelo sa sulod mga namantay ug nagpaminaw.

“Igawas ang mananap nga mipatay sa akong amahan ug nangilog sa among yuta!”, ang singgit sa galungot-lingot nga si Balaw sa mga sakop ni Don Angelo.

Nagtinan-awa ang mga sakop ni Don Angelo ug nangbuhakhak og katawa sa ilang nadungog. Gikantsawan nila si Balaw.

Continue reading Ngano'ng Nangaso si Balaw sa Patag sa Palawpao? Part 2

Ngano'ng Nangaso si Balaw sa Patag sa Palawpao? Part 1

Fiction by | March 23, 2014

Photo by RAE, from "Daloy"
Photo by RAE, from “Daloy”

Kining sugilanon ang nakadaog sa Unang Ganti, Ika-2ng Satur P. Apoyon Tigi sa Mobung Sugilanong Binisaya.

Wala pa nagmata ang adlaw apan duna nay napukaw’ng kaisog taliwala sa matun-og nga kalasangan sa Palawpao. Sa sayo’ng kabuntagon, nakigharong na si Balaw ug ang iyang sundang sa taas nga bangkil. Bangkil sa dako nga baboy-ihalas nga gitawag nila og lablab. Ang lablab nga gikahadlokan bisan sa mga tigulang nga mangangaso. Ang lablab nga gaipanghinadlok sa mga layoran nga bata. Ang lablab nga mangilog og teritoryo o kaha pagkaon sa ubang mga mananap. Ang lablab nga mandaog-daog ug maghari-hari sa kalasangan. Apan wala nahadlok si Balaw niini’ng mananapa. Ni walay bisag usa ka gamay nga kakulba ang gatagumbol sulod sa iyang dughan. Gani pa, gihulat pa niya nga muabot kini nga higayona.

Continue reading Ngano'ng Nangaso si Balaw sa Patag sa Palawpao? Part 1