Igpapanas

Poetry by | August 10, 2014

ang chalk nga gunit mo abog
apan dili niini masulat
ang mga oras nga ikaw nagmata
aron makaplagan ang mga natun-an
sa mga studyanteng
mas gipalabi mong tabangan
kaysa bana mong
nanginahanglan pud sa imong kamot
ang igpapanas nga gunit mo basa
apan dili niini mapapha
ang mga adlaw
nga ikaw nagyawyaw
aron pakan-on ug mga kalimuhagan
ang mga batang mas gipakaon mo pa
kaysa mga anak mong gusto pud magpahungit
ang libro nga gunit mo baga
apan dili niini mapilde
ang kabaga sa mga panit
ilalom sa mata mong
nahago sa pagbasa
aron makatudlo pag usab
sa mga mag-aalam
nga mas gimahal mo
kaysa sa sarili nimo nga
gagukod pud ug gugma
abog na ang chalk
basa na ang igpapanas
baga na ang libro
apan ikaw
padayon sa pagtudlo
padayon sa pagbilar
padayon sa pagkalimot
nga aduna pay puy lain
nga nagatawag sa ngalan mo


Reil is a second year BSED-MATH student from Ateneo de Davao University.

"Hapit Nata, Nay?"

Fiction by | June 15, 2014

Puno na kaayo ang jeep. Dili na makayag higot sa kundoktor ang bukag sa marang kay ang atop sa jeep gitabunan nag mga bukag sa mga prutas ug sako sa bug-at nga bugas ug mga panaliton. Itom ang aso nga gisuka sa tambutso pagkahuman ug paandar sa drayber. Sa sulod, ang mga namaypay nga mga pasahero nahimutang ra gayud kay makalarga na sila, makabalik na sila ug bukid.

Guot pud kaayo ang sulod. Ang dapat baynte nga manakay nahimung traynta. Ang uban nagsabak, ang uban nagkabit sa gawas, ang uban nanindog, labaw na ang mga batang walay mahimo kung dili musuksok aron makauli. Usa na si Ondong—ang sinko anyos nga batang itom pa sa kagabhion. Ang usa ka kamot ni Ondong nagkapyot sa tayaon nga bakal, ang isa, nakakapot sa kamot sa iyang inahan. Niginhawa si Ondong, pero ang iyang nasimhot kay ang baho nga singot sa mga kalawasan sa naglingkod palibut kaniya, ang mga baho sa isda, karne ug gulay nga dala-dala nila, ang baho sa syudad nga ila nang biyaan.

Continue reading "Hapit Nata, Nay?"