Mananap

Poetry by | June 13, 2022

Kon akong pangutan-on
ang hulmigas,
Nga gabaktas diha karon
sa inyong dos andanas.
Iya ba kaha ning tubagon,
kon kinsa tong miduaw nimo
gahapon?

Kon akong pangutan-on
ang taluto,
Nga anaa diha nagpahiyom
sa suok-suok.
Iya ba kaha ning tubagon,
Kon kinsa ang rason
sa imong paghinuktok?

Kon akong pangutan-on
ang anay,
Nga dekadang namuyo diha
sa inyong balay.
Iya ba kaha ning matubag,
Kon ikaw ba nakabatig
pag-mahay?

Kanunay kong gabahis-bahis
sa inyong tugkaran.
Sa mga mananap nagpakaluoy
nga ila akong tug-anan.
Apan iwit na nakong nabantayan.
Imoha na silang gisabutan,
Ug dayon sab nila kining gituman.
Maong sukad karon, ilaha nakong
gilikay-likayan.


Writing poems and proses is Krisha’s passion. Krisha currently lives in the Province of Davao Oriental, taking the course of Bachelor of Elementary Education.

Panamin usa, day!

Poetry by | March 5, 2022

Daghag klase-klase nga samin,
Adunay kuwadrado, adunay lingin.
Adunay dagko, adunay gagmay,
Apan mao ra man gihapon imong dagway.

Og mulakaw ka,
di gyud nimo kalimtan,
Atubangon ang samin,
kutob sa unsay mamatikdan.

Pila man diay ka oras
ang pagpamulbos?
Gikalimtan nimo ang sud-an
maong napan-os.

Ang pagpanudlay
usa ka oras sad tag inihapay.
Ang ulan ni bunok na day,
Wa gyud nahipos ang hinalay.

Usa ka manghinaway,
Panamin usa day.
Nag una-una kag panghimantay
Apan imong ngipon utro
wa nag pantay.

Ayaw paabota day
nga ikaw magmahay.
Ang pang panlibak,
Di gayud angay ikalipay.

Ug pwede, kana,
atubanga ang samin kanunay.
Ayaw lang gyud kalimte,
imong basa-basa
nga hinalay.


Krisha currently resides in Manikling, San Isidro, Davao Oriental for almost 10 years now, but was originally born at Davao City. Krisha is a first year student taking the course of Bachelor of Elementary Education in Davao Oriental State University-San Isidro Extension Campus.