Panamin usa, day!

Poetry by | March 5, 2022

Daghag klase-klase nga samin,
Adunay kuwadrado, adunay lingin.
Adunay dagko, adunay gagmay,
Apan mao ra man gihapon imong dagway.

Og mulakaw ka,
di gyud nimo kalimtan,
Atubangon ang samin,
kutob sa unsay mamatikdan.

Pila man diay ka oras
ang pagpamulbos?
Gikalimtan nimo ang sud-an
maong napan-os.

Ang pagpanudlay
usa ka oras sad tag inihapay.
Ang ulan ni bunok na day,
Wa gyud nahipos ang hinalay.

Usa ka manghinaway,
Panamin usa day.
Nag una-una kag panghimantay
Apan imong ngipon utro
wa nag pantay.

Ayaw paabota day
nga ikaw magmahay.
Ang pang panlibak,
Di gayud angay ikalipay.

Ug pwede, kana,
atubanga ang samin kanunay.
Ayaw lang gyud kalimte,
imong basa-basa
nga hinalay.


Krisha currently resides in Manikling, San Isidro, Davao Oriental for almost 10 years now, but was originally born at Davao City. Krisha is a first year student taking the course of Bachelor of Elementary Education in Davao Oriental State University-San Isidro Extension Campus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.