Mananap

Poetry by | June 13, 2022

Kon akong pangutan-on
ang hulmigas,
Nga gabaktas diha karon
sa inyong dos andanas.
Iya ba kaha ning tubagon,
kon kinsa tong miduaw nimo
gahapon?

Kon akong pangutan-on
ang taluto,
Nga anaa diha nagpahiyom
sa suok-suok.
Iya ba kaha ning tubagon,
Kon kinsa ang rason
sa imong paghinuktok?

Kon akong pangutan-on
ang anay,
Nga dekadang namuyo diha
sa inyong balay.
Iya ba kaha ning matubag,
Kon ikaw ba nakabatig
pag-mahay?

Kanunay kong gabahis-bahis
sa inyong tugkaran.
Sa mga mananap nagpakaluoy
nga ila akong tug-anan.
Apan iwit na nakong nabantayan.
Imoha na silang gisabutan,
Ug dayon sab nila kining gituman.
Maong sukad karon, ilaha nakong
gilikay-likayan.


Writing poems and proses is Krisha’s passion. Krisha currently lives in the Province of Davao Oriental, taking the course of Bachelor of Elementary Education.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.