Ang Pamalandong Sa Pinulongan

Nonfiction by | January 4, 2015

Ang pinulongan ang pinakadako nga pundasyon sa usa ka kultura. Tungod sa pinulongan nakuha sa tawo nga makigtipon sa ubang tawo, makigstorya kanila ubp. Mao nang pinaagi aning pinulongan magkahiusa ang usa ka katilingban tungod kay pareha ang ilahang pagkasabot sa mga butang, ideya, ubp. Tungod niini, ang kultura adunay dakong kalambigitan sa usa ka nasud o katilingban. Masulti nato nga ang pinulongan maoy usa sa mga importante nga ginagunitan sa nasud, kultura ug mismo sa tawo. Kung wala ang pinulongan walay matukod nga maayong kultura, nasud, og balaod kay mismo sa pinulongan nga ginagamit dili magkasinabtanay. Usab makasulti kita na ang pinulongon maoy makasulti sa gigikanan o kasinatian sa tawo. Kung ang tawo nagagamit sa Cebuano masulti nato nga siya kay Bisaya, Cebuano, ubp. Pwede usab, kini nga tawo aduna’y kasinatian sa kultura sa Cebuano o sa laing lugar nga naga-istorya sa maong pinulongan.

Sama sa uban, ang pinulongan pud adunay mga straktura og balaod nga ginagamit. Mao nang usa ka pagbinastos o insulto ang mahitabo kung ang pulong sa uban kay magamit nato sa mali. Aron makagamit ta sa ubang pinulongan sa ubang kultura, kinahanglan natong tun-an kini og maayo.

Continue reading Ang Pamalandong Sa Pinulongan

Ang Pakigstorya Kang Inday

Poetry by | August 31, 2014

Karon, kitang duha adunay higayon na magkaistorya
Pero dako akong kaguol kung unsa akoang isulti sa imoha.
Nahadlok ko mogamit ko og mga jamming nimo
Kay basin dili ka ganahan og mamali ang akoang tiyempo.
Karon naa sa akong atubagan na tika
Wa na ko’y laing mabuhat kundi makipagstorya jud sa imoha
Apan, unsaon ko man lagi ni?
Kung naa ka, hilomon man ning tawhana ni.
Pero matod pa ni Buber,
Na ang pakigstorya kinahanglan lang akong kaugalingon
Kay wala na’y mas lain pang nindot na ika ingon
Kundi ang akong kasing-kasing na matinud-anon.
Mao nang wala na koy jamming na iingon pa
Kay ang tanan nakong isulti angay jud sa imoha.
Di nako kinahanglan mo sulti og pampabukhad atay
Kay kini mismo akong tula para lang kanimo Inday.


Si Karlo usa ka estudyante AB Pilosopiya sa Ateneo de Davao University.