Nganong naghilak si Matet pag-uli niya sa ilang balay

Poetry by | July 19, 2009

Dili tungod sa iyang nabagsak nga eksam
nga wala niya gitulugan ug usa ka gabii.
Anad naman siya niini.

Anad na pud siya moadto’g tulonghaan
nga usahay dili pa siya ka-eksam kay
walay pambayad sa test paper.

Anad naman gani siya mabuklan kada buntag
kay tungod sa pagdali-dali,
masangit ang iyang agtang
sa ilang purtahan
nga murag iro ang gisukdan.

Hanas na ang iyang mga kamot
sa pagkalot ug kamote kada hapon
aron baonon sa tulonghaan kada buntag.

Naghilak siya kay karong hapon,
nagdahom siya nga maabtan niya
nga magbula-bula ang baba sa iyang Papa.

Apan dili kini ang nahitabo.
Naabtan niya ang iro
nga nagkirig-kirig sa salog
samtang naa sa kilid ang nilung-ag niyang kamote.

Usa ka gabiing dili makatulog si Matet / A Night when Matet Could Not Sleep

Poetry by , | October 5, 2008

Talinis ang kilat.
Ang ulan murag bildo nga nangatagak
sa karsada, saba.
Gipugos nako akong mata nga mupiyong,
pero dili gyud madala.
Ang akong hunahuna
dili gyud magpamando
kay gusto gyud niya nga maminaw
sa mga tingog sa dalugdog.
Nagsige kog ligid-ligid
sa akong higdaanan,
dili tungod kay sakit
ang kawayan nga walay banig,
dili tungod kay wala koy habol ug unlan.
Taod-taod,
moabot na pud siya nga magbarag-barag.
Makabalo gyud baya siya
nga nagpaatik-atik ra ko’g tulog
kay akong mata nagpituk-pitok.
Nikusog ang dalugdog
sama sa kakusog sa latos sa akong dughan.
Nikusog pud ang tagaktak sa ulan,
murag bildong manusok sa akong tiyan
dili tungod sa kagutom
kundili tungod sa pakang
sa iyang bakus.

Continue reading Usa ka gabiing dili makatulog si Matet / A Night when Matet Could Not Sleep