Nganong naghilak si Matet pag-uli niya sa ilang balay

Poetry by | July 19, 2009

Dili tungod sa iyang nabagsak nga eksam
nga wala niya gitulugan ug usa ka gabii.
Anad naman siya niini.

Anad na pud siya moadto’g tulonghaan
nga usahay dili pa siya ka-eksam kay
walay pambayad sa test paper.

Anad naman gani siya mabuklan kada buntag
kay tungod sa pagdali-dali,
masangit ang iyang agtang
sa ilang purtahan
nga murag iro ang gisukdan.

Hanas na ang iyang mga kamot
sa pagkalot ug kamote kada hapon
aron baonon sa tulonghaan kada buntag.

Naghilak siya kay karong hapon,
nagdahom siya nga maabtan niya
nga magbula-bula ang baba sa iyang Papa.

Apan dili kini ang nahitabo.
Naabtan niya ang iro
nga nagkirig-kirig sa salog
samtang naa sa kilid ang nilung-ag niyang kamote.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.