Magpuli Ta Sa Uma

Poetry by | February 6, 2023

Magpuli ta sa uma kag magtanom sang kahoy
kag mga gulay nga aton kaunon
magpuli ta didto nga mabugnaw sa kagab-ihon
kag matinong sa imo paniyapon.
Simuti ang sungaw ka lupa nga imo gin-kali
para sa imo tanuman, simuti ang hangin
nga naga-palid sang burador nga anda ginapalupad.
Ta kag kita magpahuway sa payag, sid-inga
ang mga mapula nga bunga sang katumbal nga nagatudlo
sa kalangitan nga naga dayaw sa Ginoo
samtang nagasaot sa paghuyop sang hangin.
Magpuli kita sa uma kag mangabuhi
sang kinabuhi nga simple
nga ang aton pagkaon ara lang sa palibot
ang kape mo nga sara-sara sa sartin nga tasa
tupad sang takuri kag sang radyo nga nagasaysay
sang historya ni Gimo, nga isa ka teniente.

**

JD Arellano is an accountant presently splitting time between Davao City and Koronadal City. Some of his works were published in Cotabato Literary Journal, Dagmay, and in his zines “Hide and Seek” (2018) and KUN AKO MATAK-AN, AKO MANGIN ISA KA MAYA (2022), on which this poem first appeared.

Ang mga karbaw

Poetry by | September 11, 2022

 

Naglusong sa lutak ang karbaw nga lata.
Kun lantawon ini, daw nakaluhod.
Kun maglakat daw naga kamang.
Ang iya sungad kag agtang
naga tandog sa iya gina arado,
ang iya ikog naga ubo sang maitom nga aso.
Ang iya panit nga pula naga baga
sa panan-awan ko kapin pa sa kasilaw subong aga.
Sa naga singkal nga init sang nakayuhom ang adlaw
sa mahawan nga bagatnanon nga langit
ini nagpakadto-pakari, naga arado sang uma ni kumpare.

Duha ang naka sakay sini nga karbaw,
si Manong Dante nga naga palakat sini pakadto pakari
uyat ang bilog nga karito imbis nga lawig,
kag si Tonton, iya nga subang
nga naga kapot sang inogtanom nila nga humay.
“Ay abaw kapisan sang karbaw, sa pag-agi dayon na-tanom ang humay,”
nag-dayaw ang nag-agi nga Inday
sa iya naagyan nga karbaw kag mag-amay.

Sang wala madugay, natapos sila tanom sang humay
“Baw, kadasig lang gali sang isa ka ektarya,” siling sang balhason nga amay.
Kag gin-tawag na sila ni kumpadre nga tag-iya,
“Isaka na ang makina kay mapanaw run ta.”

Ako man amat-amat nga nagpanaw,
Akon naagyan man isa ka itom nga karbaw kag tinday.
Naglusong sa turugban nga daw naga spa ang mag-nanay.
“Ungaaa,” malipayon sini nga pag-tingog,
sa kilid sini may ara tigulang nga nakatindog sakahon,
ang mal-am naga kumod kag akon siya nga ginpamangkot,
kamusta ang ila nga sab-og,
“Ay pare,” iya nga sabat, “wala na sab-og kay nag-tanom na
kami ni pare gamit ang iya nga lata nga karbaw.”
Ako man nagsabat, “Ay, ti kanugon ining imo nga karbaw.”
Ginabaligya ko na ini, sugid sang mal-am.
Pero wala pa ako naka sal-ot, ini liwat nag-kumod:
“Abaw, ka barato sang bili. Kundi ako dulang
mag-Bulcachong kag mag-tapa sini.”


John Dominic Arellano is an accountant presently splitting time between Davao City and Koronadal City. He was born in Norala, South Cotabato. Some of his works were published in Cotabato Literary Journal, and in his zine “Hide and Seek.”