Ang mga karbaw

Poetry by | September 11, 2022

 

Naglusong sa lutak ang karbaw nga lata.
Kun lantawon ini, daw nakaluhod.
Kun maglakat daw naga kamang.
Ang iya sungad kag agtang
naga tandog sa iya gina arado,
ang iya ikog naga ubo sang maitom nga aso.
Ang iya panit nga pula naga baga
sa panan-awan ko kapin pa sa kasilaw subong aga.
Sa naga singkal nga init sang nakayuhom ang adlaw
sa mahawan nga bagatnanon nga langit
ini nagpakadto-pakari, naga arado sang uma ni kumpare.

Duha ang naka sakay sini nga karbaw,
si Manong Dante nga naga palakat sini pakadto pakari
uyat ang bilog nga karito imbis nga lawig,
kag si Tonton, iya nga subang
nga naga kapot sang inogtanom nila nga humay.
“Ay abaw kapisan sang karbaw, sa pag-agi dayon na-tanom ang humay,”
nag-dayaw ang nag-agi nga Inday
sa iya naagyan nga karbaw kag mag-amay.

Sang wala madugay, natapos sila tanom sang humay
“Baw, kadasig lang gali sang isa ka ektarya,” siling sang balhason nga amay.
Kag gin-tawag na sila ni kumpadre nga tag-iya,
“Isaka na ang makina kay mapanaw run ta.”

Ako man amat-amat nga nagpanaw,
Akon naagyan man isa ka itom nga karbaw kag tinday.
Naglusong sa turugban nga daw naga spa ang mag-nanay.
“Ungaaa,” malipayon sini nga pag-tingog,
sa kilid sini may ara tigulang nga nakatindog sakahon,
ang mal-am naga kumod kag akon siya nga ginpamangkot,
kamusta ang ila nga sab-og,
“Ay pare,” iya nga sabat, “wala na sab-og kay nag-tanom na
kami ni pare gamit ang iya nga lata nga karbaw.”
Ako man nagsabat, “Ay, ti kanugon ining imo nga karbaw.”
Ginabaligya ko na ini, sugid sang mal-am.
Pero wala pa ako naka sal-ot, ini liwat nag-kumod:
“Abaw, ka barato sang bili. Kundi ako dulang
mag-Bulcachong kag mag-tapa sini.”


John Dominic Arellano is an accountant presently splitting time between Davao City and Koronadal City. He was born in Norala, South Cotabato. Some of his works were published in Cotabato Literary Journal, and in his zine “Hide and Seek.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.