Rehistro

Poetry by | March 21, 2010

Gidahum, gihulat
Lugway pang mga adlaw
Aron masugdan
Unang mga lakang –
Lakang alang sa kaugmaon
Sa kabag-uhan
Apan wa gyud gitagana
Ang pangamuyo niining yano
Kay nganong nagpaabot sa deadline?
Sa way paglangan
Mihuyat, mibarog
Ug nakigbuno
Sa init sa adlawng tutok
Sa taas na nga pila sa kabatan-onan
Inubanan sa dinutdanay
Mipatulo sa singot
Ginagmayng sakripisyo
Wa panumbalinga
Alang sa kahingpitan sa pagtuman
Ning dalan sa tul-id
Nga lungsuranon
Matag istroki sa bolpen
Wa damha ang daw katagbawang
Mitugkad sa kalag
Sa pagsangko
Sa katilingbanong responsibilidad
Subay sa gitakdang katungod
Matag tintang milutak
Nagmalaumon, nagmadasigon
Aron masugdan
Ang unang mga lakang –
Lakang alang sa kaugmaon
Sa kabag-uhan
Andam na
Sa pagpili ug pagbotar!

—-
James Roy Pascual studies accountancy at ADDU.

Panaad

Poetry by | December 6, 2009

Panaad kanako
nga gaksun ko nimo sa hugot
sa mga buktong luwas ako
diin makabatyag kalinaw
ug makalimtan ang tanan.

Panaad kanako
nga sagupon ko nimo
ug padayunon sa gambalay
sa imong hunahuna
dayon sa kasingkasing
lahos sa imong kalag.

Panaad kanako
nga subayan ko nimo
sa dalan sa way sukod
ug samang kalipay
diin mawagtang ang
handumanan sa kagahapon
sa paghulat ug pagmahay.

Ayaw tuod ko pakyasa
diin kaniadto napakyas ko
kay ako nakahukom na
nga dugmukon ang talikala
sa akong kalibog
nga nagpitul sa akong
kagawasan.

Karon ako manaad usab
nga panggaon
ug amumahon ka sa labaw –
butang nga wa nako
nabuhat kaniya.

Dili ko mabasol
ang mga rosas nga
gibalibad ni Alyssa
nga maoy nagtukmod
kanako sa kahimtang
kung ang pinitik mao
nang imong gugma.

Alang kanila
dili man kini angay
apan maangay ra kini.
Salig lang kanako
ug diha usab kanimo
ug sa atong mga panaad

Continue reading Panaad

Niadtong Tuiga

Poetry by | January 25, 2009

(Paghinumdum sa 2008)

Maniradug tarung sa balay
Sukna sa iyang mama kanunay
Samtang wa pa sila naabot
Lisod na kuno ang panahon karon
Ang kinaiya sa tawo dili kakumpyansahan
Bisan unsa na lang ang buhaton
Aron lang gayud makalingkawas
Sa nagmantinir nga kahimtang

Continue reading Niadtong Tuiga