Rehistro

Poetry by | March 21, 2010

Gidahum, gihulat
Lugway pang mga adlaw
Aron masugdan
Unang mga lakang –
Lakang alang sa kaugmaon
Sa kabag-uhan
Apan wa gyud gitagana
Ang pangamuyo niining yano
Kay nganong nagpaabot sa deadline?
Sa way paglangan
Mihuyat, mibarog
Ug nakigbuno
Sa init sa adlawng tutok
Sa taas na nga pila sa kabatan-onan
Inubanan sa dinutdanay
Mipatulo sa singot
Ginagmayng sakripisyo
Wa panumbalinga
Alang sa kahingpitan sa pagtuman
Ning dalan sa tul-id
Nga lungsuranon
Matag istroki sa bolpen
Wa damha ang daw katagbawang
Mitugkad sa kalag
Sa pagsangko
Sa katilingbanong responsibilidad
Subay sa gitakdang katungod
Matag tintang milutak
Nagmalaumon, nagmadasigon
Aron masugdan
Ang unang mga lakang –
Lakang alang sa kaugmaon
Sa kabag-uhan
Andam na
Sa pagpili ug pagbotar!

—-
James Roy Pascual studies accountancy at ADDU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.