Nais kong iguhit ang iyong mukha

Poetry by | July 26, 2015

Nais kong iguhit ang iyong mukha
Sariwa sa alaala
ang unang pagkikita
ni hindi mo pansin ang utal kong labi
Ang ngiti mo ay siya ring umpisa
ng aking tahimik na pagdurusa
na dulot ng aking paghanga.
Bawat pekas at nunal
na sa sandaling iyon ay kabigha-bighani
Tulad ng mga tala sa langit,
walang sawa ko itong tinitigan
kahit na batid kong ang gabi ay lumilipas
at ang ngiting iyon ay panandalian
Nais kong iguhit ang iyong mukha
Sabay nito ang pagbuhos ng aking damdamin na
kailanman ay hindi mo mapapansin
Nais kong iguhit ang iyong mukha
Sabay sa kumpas ng lapis sa papel
ang taimtim na pamamaalam
sa ligaya ng nabihag na sandali
at ang kirot ng pag-ibig na walang sukli


Si Henriette ay isang nars ngunit minsan lang nagiging makata.

A Kiss

Poetry by | February 14, 2010

A kiss
Is sacred, so divine
A symbol of love
Pure and sublime.

Yet a kiss
Can be of friendship,
Peers do that
To say hello and goodbye.

And a kiss
Filled with lust
Is fierce, savagely
desired, filled with delight.

Though the kiss
I yearn for
Is a little bit
Of everything—

A kiss full of love
A kiss full of amity
And yes, a kiss full of
Unstoppable desire.

Ah a kiss—just this kiss.

—-
Henriette Gelacio is a nurse by profession currently reviewing for the IELTS.

You Inside of Me

Poetry by | November 1, 2009

The alluring taste of sweet kisses
that sends impulses through my skin.
The warm breath
whispering into my ear.
Those velvety hands
caressing me all over.
Your heavenly tongue
that lingers in my body.
Yes, I want you inside of me.

Enticing lips,
biting teeth,
intense kisses,
hearts racing
heating gush of blood
driving me into insanity.
The tingling sensation
Of each others touch
Tethering into an indulgent embrace
Pacing with desire
Until both scream in blissful sensuality
Yes, you inside of me.

Continue reading You Inside of Me