Iti

Poetry by | March 16, 2008

Nigula
gikan sa lubot
sa mayang nagpalami
sa bayabas nga hinog.
Nahagbong
Itom, nagtikoskos
daw siling kuyos
apan sa sulod
may lisong
nangandoy
sa sidlak
sa adlaw.

Hunghong

Poetry by | March 16, 2008

Wa gayod maskin dukot,
maskin lawog
sa lubot sa hungot.
Nagkagod apan
wa maskin tansan.
Kay sa kalisod,
Ang kapid-ang tawo nagsaguyod
wa pa kapabulad
sa ilang mga mulo
ngadto sa dako-dako
nga gialirongan
og gipatalinghogan
sa mga manuplaay
nga nagdako
sa kahamugaway.
Sa may kinadak-ang pako,
sila nagapanghunghong,
nagapatubo
sa gahom, namasak
sa ekonomiyang lusak.
Ug tungod sa ilang kabungol,
nangaslom na
ang hiyos
nga mga tungol.