Hunghong

Poetry by | March 16, 2008

Wa gayod maskin dukot,
maskin lawog
sa lubot sa hungot.
Nagkagod apan
wa maskin tansan.
Kay sa kalisod,
Ang kapid-ang tawo nagsaguyod
wa pa kapabulad
sa ilang mga mulo
ngadto sa dako-dako
nga gialirongan
og gipatalinghogan
sa mga manuplaay
nga nagdako
sa kahamugaway.
Sa may kinadak-ang pako,
sila nagapanghunghong,
nagapatubo
sa gahom, namasak
sa ekonomiyang lusak.
Ug tungod sa ilang kabungol,
nangaslom na
ang hiyos
nga mga tungol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.