Banana Cue

Poetry by | August 26, 2007

Kanina pa kumukulo ang tiyan niya
Ngunit walang pumapansin sa kanya.
Napakadungis ng kanyang mukha’t katawan—
Sindungis ng saplot na basahan.

Isang ale ang naawa,
Inabuluyan siya ng isang piso.
Tumakbo siya sa nagtitinda ng banana cue.
“Makakakain na ako!” aniya sa sarili.
May ngiting gumuhit sa payat niyang pisngi.

Kinaumagahan, nakitang nakabulagta
Ang batang palaboy—
Namatay sa gutom dahil
Ang halaga ng banana cue
Ay limang piso na!

Dahil sa Isang Libro

Poetry by | August 26, 2007

Minsan sa aking buhay
Ako’y nagmistulang patay.
Humihinga nga na parang tao
Ngunit tumigil na sa pagtibok ang puso.
Pilit kong hinanap ang liwanag
Ngunit balot sa kadiliman ang aking daan.

Tumigil sa pag-inog ang aking mundo.

Hanggang ako’y nagising hawak ang isang libro.

At tumibok nang muli ang aking puso.
Narinig kong muli ang musika ng buhay.
Niyakap ko bawat salita ng natagpuang libro.

Bakit ganuon?
Nagsimula ang lahat nang dahil lang sa isang libro!
Binago ng isang libro ang aking buhay.
Isang librong tanging may larawan
Ng isang lalaking may koronang tinik sa ulo.