Dahil sa Isang Libro

Poetry by | August 26, 2007

Minsan sa aking buhay
Ako’y nagmistulang patay.
Humihinga nga na parang tao
Ngunit tumigil na sa pagtibok ang puso.
Pilit kong hinanap ang liwanag
Ngunit balot sa kadiliman ang aking daan.

Tumigil sa pag-inog ang aking mundo.

Hanggang ako’y nagising hawak ang isang libro.

At tumibok nang muli ang aking puso.
Narinig kong muli ang musika ng buhay.
Niyakap ko bawat salita ng natagpuang libro.

Bakit ganuon?
Nagsimula ang lahat nang dahil lang sa isang libro!
Binago ng isang libro ang aking buhay.
Isang librong tanging may larawan
Ng isang lalaking may koronang tinik sa ulo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.