Cinematheque

Fiction by | June 22, 2014

Sa kanto ng Quirino at Davao Doc, dito laging nakakasalamuha ni Edoy ang mga lalaking nakadamit babae, na nag-aalok ng panandaliang aliw. Gabi-gabi ay ganito, gabi-gabi rin siyang tumatanggi. Dito kung saan gabi-gabi din siyang pinaglalaruan ng kanyang damdamin at kunsensya dahil ang pagtanggi ang isa sa mga pinakamahirap na bagay para kay Edoy.

Gaya ng unang pagkakataon siyang pahithitin ng marijuana noong nasa hayskul pa. Isang kamag-aral na ‘di hamak na mas matanda kumpara sa nakararaming estudyante, kamag-aral na ‘di hamak na mas matanda para sa isang nasa unang taon pa rin sa hayskul. Hindi natanggihan ni Edoy ang alok nitong pahithitin siya. Ganoon lang sa simula, ngunit kalauna’y hindi na rin matanggihan ni Edoy ang sarili – ang panandaliang pagtakas sa nakababatong guro sa MAPEH, sa pangulo ng klaseng nagpapanggap na matalino, sa mga sipsip na kaklaseng naglilista ng maingay at hindi nakikinig, sa nakahihiyang kulay kalawanging-puti ng polong suot niya kumpara sa suot ng mga kaklase, at sa nakaaawa niyang butas na medyas na bahagyang nagkukubli sa butas niya ring sapatos – na pinalad lang siyang hindi nagpapantay ang mga butas. Ngunit sakit na ni Edoy ang hindi tumanggi, lalo’t para sa kakaunting mga bagay lamang na masasabi niyang kaniya.

Continue reading Cinematheque

Palyado

Poetry by | June 8, 2014

I. (Th)
Tha thilong
ng maaliwalath
at athul na alapaap
mayroong nagthuthumikap
thabihin
ang mga thalita
thubalit madalath
ay math
guthto na lamang
tharilinin

II. (Sh)
Umagosh
ang lagashlash
ng naghihilamosh
na talampash
habang ang batish
ay naglalanggash
ng kanyang galish

III. (Fh)
Ang bigafh
ng Pilipinafh
ay mafh mafharap
kefha fha
pafhta;
mafh mafhufhtanfhia
kefha fha
fhiomai;
fhubalit mafh mahal
dahil kapofh
fha panfhaing
na langifh
fhanhi ng fhinungaling
na krifhifh

IV. (wh)
Ang kapalawhan
at kapangyawhihan
pawha sa mas nakawhawhami
ay sa pangawhap
na pawhaiso
lamang mawhawhating
at mawhawhanasan.

V. (Kh)
Khumakhagasang pakhang khabaw
ang pinakamakhikhikit na pikhaso
ng tkhapo
na magpapakhaya
sa khukhok
ng makhiwasang
pakikhamdam
ng pakhalisadong
pakhabula ng
pakhikhala


Si Arjay N. Viray ay ang kasalukuyang tagapagsanay ng Ateneo de Davao University Glee Club habang nagsisilbi ring guro ng mga kursong Humanidades at Edukasyong Pansining at Musika. Kamakailan ay napili ang kanyang akdang diyona sa mga buwanang nagwagi sa isang timpalak-tulaan ng isang social networking site sa pakikipagtambalan sa LIRA.