Ginabuksan Ko Ang Gawang

Poetry by | February 19, 2023

kang imo hulot sa mga panahon
nga ang katinong nagapang-agda
kanakun nga magpanglubaybay
sa anang kasudlan, sa anang utok.
Sa akon pagsulod sa hulot nga dya,
ginahapulas ko ang imo radyo
nga nakapatong sa latok nga may bulak
nga sa buhay run nga panahon nagabuskad
pa dyang anang plastikada nga dagway.
Kuon ko, ayhan nagaparamungol sa pamuyayaw
kang mga komentarista nga wara ti bungog
ang radyo mo nga daw trumpa sa plasa
ang bolyum hay bukut kaw makadungog
sa panahon nga nagapangligis kaw ka sirilhigon
sa aton naalimunaw nga ugsadan kada aga.
May mga papel man ikaw nga tinago sa kahon.
Rugya, may aritos nga ginbulagan ka anang bana.
Kuon ko, andut wara tana ginkasal liwan sa isara
pa ka aritos ukon bisan singsing run lang man?
Mangusisa tani ako kanimo andut wara mo tana
ginapangitaan ka bag-o nga kahagugma.
Pay wara run ti makasabat kanakun ka dya.
Gin-uyatan ko nga may pagkabalaan
ang mga papel: may kontrata, tinay-an sa last two,
petsa kag adlaw kang gin-ihaw ang imo ayam,
bisan ang adlaw ka pagtaliwan ka imo
suud nga abyan nga mananggiti nga si Puti.
Ginasulung ko ti mayad. Ginalawayan ko dyang
akun tudlo agud to makadiretso takun
sa ginsang-an nga hiwag-os mo nga sinulatan.
Saksi ang mga papel nga ria sa imo katigulangon.
Nagapabilin ang kahumut kang mansiniliya
sa kalag kang mga papel. Rugya, may panalgan
ang mga siririmhuton: daan nga bisti, kingki,
yab-ukon nga sapatos, gasgas nga antipara,
tuba, kag delargo mo nga daw hinuluman sa balok.
Rugya sa imo hulot kon sa diin buhi ang katimgas,
akun ginatipon ang mga tinaga kang imo paghalin.
Ang imo ngaran daw sangka dinag-on
nga baratyagun kang kapung-aw nga nagabuta
sa mga basiyo kang Tanduay nga nakahal-id
sa idalum kang imo baratangan, ginapiyestahan
ka maduro nga tigulang man nga mga damang.

 


Mula sa Banga, South Cotabato si Adrian Medina Pregonir. Ang kaniyang mga akda ay lumitaw sa Liwayway Magazine, Dx Machina 4 ng UP Likhaan, TLDTD, Ani 41 ng CCP at iba pa. Ang kaniyang mga sanaysay ay nagwagi sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature at Gawad Rene O. Villanueva. Ang kaniyang koleksiyon ng mga Binalaybay sa Kinaray-a ay nagwagi sa Bantugan Panulatan Kinaray-a at Gawad Bienvenido Lumbera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.