Pakig-unong ug Pag-ampo sa Kasubo

Poetry by | December 19, 2022

Unong ug pangaliya sa kasubo

         sa kamatayon sa mahigugmaong kadugo

         sa gisalikway ug giluibang putling gugma

         sa gilipotang tiunayng higala

         sa pagkawagtang sa gihagoang patigayon

         sa pagpapas sa maalagarong pagpanilbi

         sa pagdagsa sa makapahisalaag nga mga kabag-ohan

Ang kalangitan ug kawanangan

         nalukop sa kangitngit

         kay gitabilan sa dagtomg dag-om

         nga nagpabunok og galusok nga mga luha

         aron mobasbas ug mobanlas sa pagkaylap

         sa kahulaw ug kahaw-ang nga kahimtang

         sa mga nadutlang lumulupyo sa kalibotan

Ang hanging galaposlapos sa paglabay-suroy

         nagbiyobiyo sa paghaguros ug paghampas

         aron abugon [tayhopan] ang malas ug pasutuyon ang mga tunglo

         ug panghimaraot samtang di makaturok ug makagamot

         sa mga kahiladman ug kasingkasing sa mga nawad-an ug nasamdan

         ug hinuon sila mahulipan sa kahupayan ug paglaom

         ipanghupaw ang pag-ampo nga mopatigbabaw ang kaayohan.

September 22, 2022


Elvi is a poet and Visual artist based in Davao City. He holds a Bachelor’s  degree in Philosophy, a masters degree in Theology, major in Pastoral Ministry both from Ateneo de Davao University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.