Pakig-unong ug Pag-ampo sa Kasubo

Poetry by | December 19, 2022

Unong ug pangaliya sa kasubo

         sa kamatayon sa mahigugmaong kadugo

         sa gisalikway ug giluibang putling gugma

         sa gilipotang tiunayng higala

         sa pagkawagtang sa gihagoang patigayon

         sa pagpapas sa maalagarong pagpanilbi

         sa pagdagsa sa makapahisalaag nga mga kabag-ohan

Ang kalangitan ug kawanangan

         nalukop sa kangitngit

         kay gitabilan sa dagtomg dag-om

         nga nagpabunok og galusok nga mga luha

         aron mobasbas ug mobanlas sa pagkaylap

         sa kahulaw ug kahaw-ang nga kahimtang

         sa mga nadutlang lumulupyo sa kalibotan

Ang hanging galaposlapos sa paglabay-suroy

         nagbiyobiyo sa paghaguros ug paghampas

         aron abugon [tayhopan] ang malas ug pasutuyon ang mga tunglo

         ug panghimaraot samtang di makaturok ug makagamot

         sa mga kahiladman ug kasingkasing sa mga nawad-an ug nasamdan

         ug hinuon sila mahulipan sa kahupayan ug paglaom

         ipanghupaw ang pag-ampo nga mopatigbabaw ang kaayohan.

September 22, 2022


Elvi is a poet and Visual artist based in Davao City. He holds a Bachelor’s  degree in Philosophy, a masters degree in Theology, major in Pastoral Ministry both from Ateneo de Davao University.

Kamingaw

Poetry by | December 19, 2022

Pag ang kamingaw mamukaw

Usahay makatugaw

Kahidlaw mapatumaw

Makapaalingasa kay di matagbaw

Makapatukaw ug makapulaw

Mahasol kag pangitag lingaw

Apan anaa pod kini gasa ug gahom

Maayong tubayan, sination ug dawaton

Kay makapugwat sa pagdumdom

Makadasig paghanduraw ug paghandom

Sa pinili ug ginahambin sa kahiladman

Namingawan, gikawilihan, di makalimtan.

 

Nobyembre 11, 2022

 

*** 

Elvi is a poet and Visual artist based in Davao City. He holds a Bachelor’s  degree in Philosophy, a masters degree in Theology, major in Pastoral Ministry both from Ateneo de Davao University.