May Langit din sa Hardin

Poetry by | September 27, 2021

May paruparong
pumasok sa aming bahay
Sabi-sabi may bumisita raw
mula sa mga nawalay.

Magbigay-galang daw kami
‘yan ang sabi ni Inang,
Hanggang sa lumipad ito
patungo sa aming bakuran.

Sinundan namin ito
nang dahan-dahan sa pag-apak.
Doon nakitang nagtipon-tipon
pala ang aming mga kamag-anak.


Arth Jay Murillo, is from  General Santos City. He is a fellow of the  5th Amelia Lapeña-Bonifacio Writing Workshop for Spoken Word (2021) by the Likhaan: University of the Philippines Institute of Creative Writing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.