Tsa

Poetry by | September 20, 2021

Nag-iyagak
sa nagbagang abohan
ang inalisngaw
sa puthawng takuri,
Ug kansang
kamot mihapuhap
sa init-init nga kuptanan aron
hinayon pagbubo—

sa tasang
gitaksan og
dahong laya.

Mihinunob ang gabukal nga tubig
sa naglutaw-lundag nga tinapok
ug ang dalag nga mituhop,
mibukhad og alimyon sa hasmin

nga daw mihangop kanako
samtang nagpabati pud sa kainit
mihayaw nga anago sa’kong panit.

Tuod, kanimo
gikamingaw pag-ayo.

Ug nagpabiling
handumanan
kaning gihay
sa buwak
nga pila ka
tuig nimong
giamumahan,
pagkahumota!
Karon ako nalang
kining ipalutang,
magtuhop
sa akong tsa
nga diria ka
magpabilin,

Kanunay.


Si Niño Jan Pol Dosdos natawo ug nagdako sa Dakbayan sa Pagadian.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.