Libro

Poetry by | December 15, 2019

Kini nahisamag atabay
ug lagutmon.

makainom ang giuhaw
sa kahibulong

mahimo sab busgon ang gakutoy
nga alimpatakan.

sa matag kitkit
nimo sa mga pulong

usapa pag-ayo hilabina ang
mga pakli sa tanghaga

ug ilad-ok sab
ang gaawas nga
pagtulon-an

aron dii mahaw-ang
sa kakulangon.

diha sa imong panumdoman.


Fellow si Renner Sasil sa 2019 Davao Writers Workshop. Miyembro pod sa Himugso Kolektibo ug BATHALAD-Mindanao. Waiter sa buntag ug sa gabii usa ka magbabalak nga nakig-asoy sa iyang musa mahitungod sa iyang kapakyasan sa gugma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.