Palangga Ta Ka

Poetry by | April 23, 2017

Hambala ko nga nadumduman mo
kon san-o ta una nagkita,
kon paano ta gastorya;
kon gaano ta sang-una.

Hambala ko nga waay ka
nalipat sa mga adlaw nga
kanami pa sang imo pahiyom
sadtong mga adlaw nga
napasanag mo ang dulom.

Indi ko pag hambala
nga waay ka na kahinumdum;
nga nalipat ka na
nga gipalangga ta ka.

 


Emmylou is a 4th Year BA English Student at the University of the Philippines Mindanao. She is a feminist, and an activist; a solemn hero with a fragile heart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.