Sa Kasakit Ug Sa Pag-antos

Poetry by | April 23, 2017

Ang kahapsay bag-o napahiluna
Molusot usa sa gamayng lungag
sa dagom nga gitawag nga kamatuoran.
Walay naanak nga puya
Nga dili matugaw ang paginusara
Sa mga bituon sa kagabhion.
Ug wala kini migawas nga nakabiste
Sa matag Domingong pang-simba.
Asa ka kakitag puya
Nga wala gihabolan sa dugo
Sa iyang kaugalingong inahan?
Asa ka kakitag inahan
Nga wala nagkundasingot sinyagit sa pag-utong?
Kay ang tanan makigharong sa kasakit ug pag-antos
Aron lang molahutay sa taas nga panahon.
Wala mimata ang unang tawo
Sa kaharuray ug sa kahayahay.
Mingsubay kini una sa kalisod
Ug niining mga kalisod ug mga pagsulay
Migiya sa unang tawo
Nga makatukod og sibilisasyon
Sama sa natagamtaman nato karon.
Kay sa kasakit ug pag-antos lang
Matukod ang bag-ong ugma, ang bag-ong paglaom.


Si Gil Nambatac kay usa sa mga BisDak nga nagtubo sa Mindanao, gikan sa Dakbayan sa mga Busay, Dakbayan sa Iligan City, nga nagdamgo nga puhon mahimong usa ka magsusulat nga lehitimong magbitbit sa naratibo sa panagbisog sa mga linupigan ug gipangdaogdaog sa katilingban. Nahimong fellow sa Cornelio Faigao Memorial Writers Workshop ug sa Iligan National Writers Workshop para sa mubong sugilanon. Padayon siyang gaapil-apil sa lain-laing workshop sa nasod para makahimamat ug makighugoyhugoy sa mga banggiitang magsusulat ug mailhan ang uban pang sama niya nga adunay damgo nga mahimong magsusulat sa nasod nga dili hilig mobasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.