Unsaon Pagpatay sa Ok-ok

Poetry by | November 6, 2016

Pag- andam og tsinelas,
kanang baga, kanang malaparo.
Pag-andam og tirongan,
kanang talinis, kanang taas.
Pag-andam og silhig ug sako,
kanang dako, kanang lapad.

Tuktoka sa iyang panimalay.
Kon makit-an nimong
gakamang-kamang ang mga ok-ok
sa Boulevard, hinay-hinayag duol.
Unya kalit walupa
sa baga nga tsinelas.

Ug makaikyas unya musukol
ang inahak, kuhaa ang tirongan.
Tusoka sa lungag kay tingali
misuksok sa Brgy. 23-C.
Tusoka gyud hangtod madunggan
nimong napislat ang iyang lawas.
Unya kuha dayon kag silhig.
Hiposa, tapoka, isulod sa sako
panaghoy murag daw sawaay.

Inig kadlawon ilabay sa kasagbotan
Ug aron mahimangnoan ang tanan
butangi og pasidaan,
ok-ok ako huwag ninyong tularan.

Sayon ra patyon
ang mga gagmayng ok-ok.
Perog kung dinagko
na Insekto na gani,
Ayaw sa patya,
kay istudyohan pa.


Errol A Merquita is a free lance writer based in Davao City. He believes that even cockroaches can go to heaven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.