Tubod Tunga sa Umahan

Poetry by | October 2, 2016

Una takang namatikdan sa umahan sa duol,
Gahawan pud day kas mga sagbot sa imong yuta.
Nag pamati ra kos mahilum, apan wala ko damha
Nga ang mga tan-aw nato duna pay ika lalum.

Nilabay ang pipila ka adlaw, nasaag ka sa akong yutang
Gi-atiman. Gi sugnod nimo ang mga kogon, gibungkal ang yuta,
ug gi ila-ila ang akong kalibutan.
Ang mga alindanaw sa akong umahan, nagmalipayon;
Ug ang mga punoan sa cacao nagpungasi.
Ang mga kogon sa yuta hinay hinay
Nga gakawagtang, gatubo na ang sagbot sa kabaw.

Sukad sa una natong pagila-ila,
dungan na tang gahulat sa pagsalop sa adlaw;
Nahibaw-an nakong duna tay kanya-kanyang kasubo,
Apan ang kinabuhi nimo’g ako dili hilayo.
Makapamati tas pareha nga huni,
Nagasayaw tas usa ka pandanggo.
Duna tay usa ka paghuna-huna sa ilalum sa tagsa-tagsa
Natong krus. Ang imong kasakit akoa, ang akoa, imo.
Ang atong mga pagbati napadayag bisan pas kawad-un
Sa mga pulong nga sakto.

Ang pagsubang sa adlaw kalipay sa mga mata
Kay ang kahayag midampi sa imong nawung
Ug gahatag sa kasidlak sa mga yamog.
Ay, kanindot sa talan-awun;
Pagka anindot lantawun sa umahang gitikad
Sa atoang mga singot.
Ang duga sa lemon nga daw aslum
gahatag og katam-is sa samad sa atong mga kamot.
Bulahan ang yuta’ng gi atiman sa nag higugmang
Kasing-kasing. Mabungahon ang yuta og dunay
Pagpanumbaling.


Cyrell is a psychosocial worker in a local NGO that helps young adolescent children in vulnerable situations. She is a graduate student of Masters in Applied Social Research at the Ateneo de Davao University. She also paints and sketches, aside from writing fiction and poetry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.