Nanga Sa?

Poetry by | October 2, 2016

“Madayaw na araw!”, kadaig mga utaw ga-laong.
Pero sa bus pag awon magtiyab ng dinabaw o mandaya,
Gina-laong nilan, “nanga sa yaan siya?”
Yawala da gyud ang lingwahe nami na ngani yaghuya.
Awon mga okasyon, sa siyudad o hain man,
Mga bado nami, ginagamit, “identity ng Mindanao” laong nilan
Pero pag gamiton da ni Juan, awon stereotyping da uman,
Kag prejudice isab, murmur nilan as if, taga ibang bayan.
Todo deny isab minsan, pero tribal motif ang restaurant
Kadaigay customer, “no spoon” rule, dahon kanila pigka-anan,
Aduy! Maputi man o mga elite na awon, pigaganahan
Sana singud-saan da permanente, total kita-kita man lang.
Awon gani yag-ugpa ngadto Manobo o b’laan,
Few flapos da uman, sa radio ko yaan nadunggan,
Bisaya man ang accent, todo deny brethren ko kana-an,
Aduy! Nanga sa yaan silan, si Juan man isab mismo yagtago man.


Fraulein Bosch Silva obtained B.S. Psychology in Guidance and Counseling from Cor Jesu College in 1997. She enrolled and graduated M.A. Psychology in Counseling Psychology from Negros Oriental State University in 2005. She is currently taking up Ph. D. Psychology in Counseling Psychology at the Ateneo de Davao University. She is an Associate Member of the Psychological Association of the Philippines (PAP) and a former member of Philippine Guidance and Counseling Association (PGCA). She has written novels and recent inspirational and reference books entitled ‘Overcoming Anger’ and ‘Understanding the Self’ that will be out of market this year under Cronica Books publications.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.