Paghinumdom

Poetry by | August 24, 2014

ihapa
ang bun-og nga nadawat mo
sa matag gabiing
muuli siya nga hubog

sukda
ang kalawom sa samad
sa panit mong
gihimo niyang tadtaran

banabanaa
ang mga adlaw
nga ikaw nahadlok
kay iyang kumo gahulat kanimo

sa imong pag-ihap
sa imong pagsukod
sa imong pagbanabana
ayaw kalimti
nga wala na’y laing nagpangga kaniya
nga kung mutunob ka paggawas
sa balay kun diin ka
gibun-og
gisamaran
gisumbag
wala na siya’y balikan pa

magdahom ka
nga ang imong gugma
ug sakripisyo–
dili gayod ma-ihap,
dili gayud masukod,
dili gayud mabanabana–
ang makabag-o kaniya
aron tawagon kang asawa.


Mr. Obinque is a second year BSED-MATH student of Ateneo de Davao University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.