Kon Ako Usa ka Bitoon 

Poetry by | July 20, 2014

Kon ako usa pa ka bitoon
buot unta nako nga masiplatan
sa takna nga dawaton
sa kahayag ang panamilit
sa kangitngit.
Bisan tuod dili magdugay
mahanaw ra gihapon inig
sabwag sa adlaw, dawaton ko
gihapon sa kinasingkasing
nga pagpaubos,
ug pagsunod sa kaalam
sa sidlakan nga kanunay
gapadayon bisan mapalong
sa higayon nga motugyan
sa kaugalingon.


Si Dr. Jondy M. Arpilleda usa ka magtutudlo sa Kapalong College of Agriculture, Sciences and Technology. Usa siya ka myembro sa Davao Writers Guild ug sa Bathalan-ong Halad sa Mindanao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.